Danslessen in BredaDanslessen in Capelle aan den IJsselDanslessen in RotterdamDanslessen in Schiedam
Home
Docenten
Danslessen
Lesrooster
Proeflessen
Prijslijst
Inschrijfformulier
Nieuwsbrief
Agenda
Workshops
Shows/Demonstraties
Foto's/Video's
Salsafestivals/Congressen
Links
Contact
English version


Algemene voorwaarden & huisregels

Aanmelding en betaling

 • Door inschrijving voor een of meerdere van onze cursussen verplicht u zich het gehele     bedrag met betrekking tot deze cursussen te betalen.
 • Bij annulering voor aanvang van de cursus brengen we Ä 15,- administratiekosten in     rekening.
 • Het niet kunnen volgen van danslessen door verhindering, vakantie, ziekte/ongeval e.d.     vrijwaren u niet van de verplichting het volledige cursusgeld te voldoen.
 • Bij het voortijdig beŽindigen van de cursus bent u verplicht het volledige cursusgeld te     voldoen.
 • Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus volledig te zijn voldaan. Betalen kan     geschieden op twee manieren:
        o Contante betaling of
        o Door middel van overboeking op rekening 36.21.48.457 t.n.v. Michael MD te Capelle     aan den IJssel onder vermelding van naam, lesdag en lestijd.
 • Betalingen worden niet geretourneerd, mits de cursus door ons wordt geannuleerd.     Betalingen zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de cursus en periode     waarvoor wordt ingeschreven.
 • Bij verhuizing, wijziging van telefoonnummer en/of e-mail adres verzoeken we u uw nieuwe     persoonsgegevens door te geven.
 • Bij het inschrijven wordt uw e-mail adres toegevoegd in ons mailingbestand. Hierdoor     ontvangt u automatisch onze nieuwsbrieven. Indien u deze niet wenst te ontvangen kunt u     zich hiervoor afmelden.

  Danslessen

 • Alle lessen zijn persoonsgebonden en niet aan derden overdraagbaar.
 • Bij afwezigheid dient u zich minimaal 24 uren van te voren af te melden. Alleen op deze     manier kunnen gemiste lessen gedurende de cursusperiode in overleg met de leraar     ingehaald worden.
 • Het inhalen van een gemiste les dient ook 24 uur van de te voren doorgegeven te worden.
 • Gemiste (en niet ingehaalde) lessen kunnen niet worden meegenomen naar een volgende     cursus.
 • Cursisten worden verzocht altijd hun leskaart te tonen bij binnenkomst. Indien de leskaart     niet getoond kan worden, kunt u geweigerd worden de les te volgen. Bij verlies van de     leskaart zal er Ä 2,50 gerekend worden voor de afgifte van een nieuwe leskaart. Gemiste     lessen vervallen bij verlies van de leskaart.
 • Het is niet toegestaan om iemand anders gebruik te laten maken van de leskaart. De     leskaart is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.
 • Wij houden ons het recht voor om in bepaalde gevallen personen te weigeren van     deelname aan de cursus zonder opgaaf van redenen.
 • De leraar bepaalt het lesniveau van de leerling, ongeacht eerder danservaring van de     cursist.
 • Dansen is een gezamenlijke bezigheid. Hierbij wordt persoonlijke hygiŽne erg op prijs     gesteld. Namens alle overige cursisten hechten wij er dus ook groot belang aan dat iedere     cursist schoon en verzorgd op de lessen verschijnt.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen     tijdens, voor of na de door ons verzorgde lessen.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d.
 • De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij veroorzaakt aan het pand of aan     goederen die zich het pand bevinden.
 • Aangezien er vaak een tekort is aan heren in de diverse groepen is het mogelijk dat     heren in overleg met de docent ook op andere dagen de lessen gratis volgen. Deze extra     gratis deelname aan de lessen is alleen toegestaan in groepen van het eigen niveau of     lager.
 • Indien u zonder partner op les komt, kunnen wij u niet garanderen dat u de hele les met     een partner kunt dansen. Bij een tekort aan partners zal er steeds gewisseld worden.
 • Het is niet toegestaan om film/video opnames te maken tijdens de danslessen, tenzij de     docent hiervoor toestemming heeft verleend.
 • De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. De door u aan ons opgegeven     persoonsgegevens blijven strikt geheim en wij zullen uw gegevens dan ook niet aan     derden ter beschikking stellen.
 • Op onze dansavonden en of danslessen worden wel eens foto's en video-opnames     gemaakt. Wij houden ons het recht voor om de foto's en videobeelden te publiceren op     onze of andere website en tevens te gebruiken voor promotionele activiteiten zonder eerst     toestemming te vragen aan degenen die op de foto's of videobeelden voorkomen.     Verzoeken om bepaalde foto's/videobeelden te verwijderen zullen dan ook niet worden     gehonoreerd, tenzij vooraf aan de organisatie duidelijk was aangegeven dat men niet     wenst vastgelegd te worden!